Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Các giai đoạn của cuộc đời

Cuộc đời mỗi người trải qua các giai đoạn khác nhau từ trẻ tới già. Trong mỗi giai đoạn khác nhau người ta có những trách nhiệm khác nhau. Nhìn chung thì sẽ có các giai đoạn sau đây:
Giai đoạn Đặc điểm chính Chi tiết Cần quan tâm Ưu tiên tài chính
Chưa lập gia đình Khởi đầu 18 đến 30 tuổi
Chưa lập gia đình / Đã đi làm
Thu nhập đang tăng
Nghĩa vụ tài chính trung bình
Tiết kiệm cho đám cưới, mua nhà
Chi phí nằm viện
Tàn tật, Bệnh hiểm nghèo, Tử vong
Duy trì kinh doanh
Kế hoạch về hưu
Tiết kiệm và đầu tư
Tiết kiệm làm đám cưới, mua nhà
Kế hoạch về hưu
Bảo vệ thu nhập:
Tử vong
Tàn tật
Chi phí bệnh hiểm nghèo
Chi phí nằm viện
Mới lập gia đình Tích luỹ ban đầu 30 đến 40 tuổi
Có gia đình
Thu nhập trung bình
Nghĩa vụ tài chính cao
Quỹ giáo dục
Vay và thế chấp
Chi phí nằm viện
Tàn tật, Bệnh hiểm nghèo, Tử vong
Nhu cầu gia đình
Duy trì kinh doanh
Nghỉ hè, Du lịch
Kế hoạch về hưu
Tiết kiệm và đầu tư
Quỹ giáo dục:
Trung học
Đại học
Trả nợ vay:
Vay mua nhà
vay kinh doanh
Bảo vệ thu nhập:
Tử vong
Tàn tật
Chi phí bệnh hiểm nghèo
Chi phí nằm viện
Kế hoạch về hưu
Khi con còn nhỏ Tích luỹ phát triển 40 đến 50 tuổi
Thu nhập cao nhất
Nghĩa vụ tài chính cao nhất
Quỹ giáo dục
Vay và thế chấp
Chi phí nằm viện
Tàn tật, Bệnh hiểm nghèo, Tử vong
Nhu cầu gia đình
Duy trì kinh doanh
Nghỉ hè, Du lịch
Kế hoạch về hưu
Tiết kiệm và đầu tư
Quỹ giáo dục:
Trung học
Đại học
Trả nợ vay:
Vay mua nhà
vay kinh doanh
Bảo vệ thu nhập:
Tử vong
Tàn tật
Chi phí bệnh hiểm nghèo
Chi phí nằm viện
Kế hoạch về hưu
Khi con trưởng thành Tích luỹ dự phòng 50 đến 60 tuổi
Thu nhập trung bình
Nghĩa vụ tài chính trung bình
Chi phí nằm viện
Bệnh hiểm nghèo
Kế hoạch thừa kế
Nghỉ hè, Du lịch
Kế hoạch về hưu
Tiết kiệm và đầu tư
Duy trì kinh doanh
Kế hoạch về hưu
Kế hoạch thừa kế
Chi phí bệnh hiểm nghèo
Chi phí nằm viện
Về hưu Chi tiêu 60 tuổi trở lên
Thu nhập thấp
Nghĩa vụ tài chính thấp
Chi phí nằm viện
Bệnh hiểm nghèo
Kế hoạch thừa kế
Kế hoạch thừa kế
Chi phí bệnh hiểm nghèo
Chi phí nằm viện

Theo Manulife Việt Nam

Để đi qua tất cả các giai đoạn trên một cách êm ả, duy trì mức sống ổn định, tránh những lúc phải thắt lưng buộc bụng khi chi tiêu một món tiền lớn thì mỗi gia đình cần có kế hoạch tài chính.


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc http://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.