Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Thân-thế


Lê Hồng Bội

Tóm tắt

Sinh tại Sài-Gòn, Việt-Nam.

Đã từng sống ở

Quận 1,
Bình-Thạnh, Thủ-Đức, Quận 7.
Nay đang sống ở Nhà-Bè.
Con gái Lê Hồng Ngọc, con trai Lê Đức Minh.

Đã đi qua

Việt-Nam:
thành-phố-Hồ-Chí-Minh, Hà-Nội, Vũng-Tàu, Mỹ-Tho, Vĩnh-Long, Đà-Lạt, Bảo-Lộc, Nha-Trang, Phan-Thiết
Đức:
Berlin, Frankfurt, Darmstadt, Nürnberg, München, Stuttgart, Jena, Düsseldorf
Bỉ
Brussels, Waterloo
Canada:
Montreal, Toronto, Ottawa, Niagara
Nhật:
Tokyo, Osaka, Kyoto, Hitachi…
Singapore
Thái-Lan:
Bangkok
Pháp
Paris
Các phi-trường:
U-Tapao, Kuala-Lumpur, Hongkong, Karachi, New Delhi, Dubai, Tashkent, Moscow, Shönefeld, Anchorage…

Là thành-viên của

Wikipedia-Việt-Nam
Duolingo
Vẽ bản-đồ Google

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.