Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Thành-tích của Lê Hồng Bội

Kinh-nghiệm

Sử-dụng GnuCash trong quản-lý-tài-chính-gia đình từ năm 1998.

Có kỹ-năng phân-tích và giải-quyết vấn-đề.

Có kinh-nghiệm trong việc quản-lý-hệ-thống-máy-tính Linux/UNIX,

Có kinh-nghiệm làm-việc với người ngoại-quốc qua các chuyến-công-tác ở Đức, Canada, Nhật, Thái-Lan, Pháp.

Từ Tháng Ba năm 2011 đến Tháng Bảy năm 2021 Manulife, Việt-Nam

Tư-vấn-tài-chính-gia-đình (miễn-phí), tư-vấn các công-cụ đầu-tư và bảo-hiểm: quỹ-mở, Điểm Tựa Đầu Tư, Gia Đình Tôi Yêu.

Từ Tháng Mười Một năm 2006 đến Tháng Mười Hai năm 2015 Netnam, Việt-Nam

Tư-vấn-kỹ-thuật-mạng

Từ Tháng Tư năm 2005 đến Tháng Chín năm 2006 6WIND

Quản-lý-dự-án: quản-lý nhóm kỹ-sư-phần-mềm phát-triển router IPv6 từ phần-mềm-nguồn-mở

Từ Tháng Hai năm 2003 đến Tháng Ba năm 2005 Netnam, Việt Nam

Quản-lý-hệ-thống

Sử-dụng: Linux, Netfilter Iptables, traffic control, Squid, CacheFlow, MS Windows, MS SQL Server, Nortel CVX, Cisco router, ZyXEL DSLAM, Postfix, SpamAssassin, ClamAV.

Từ Tháng Mười Một năm 2002 đến Tháng Giêng năm 2003 Global Cyber Soft, Việt Nam

Trưởng-nhóm

Từ năm 1995 đến Tháng Bảy năm 2002 Quantic, Việt Nam

Giám-đốc-Kỹ-thuật

Các khách-hàng:
  • Nortel (Canada, USA),
  • Locomotive (Japan),
  • System Design (Japan),
  • Optima (Japan),
  • OPL (Belgium),
  • EURO TAP VIET (European Commission's Technical Assistance Programme for Transition to a Market Economy),
  • Omron (Japan).

Từ Tháng Năm năm 1991 đến năm 1995 Quantic Ltd., Viet Nam

Thiết-kế

Từ Tháng Năm năm 1988 đến năm 1991 Cinotec, Viet Nam

Thiết kế

Từ Tháng Ba năm 1987 đến Tháng Tư năm 1988 Cinotec, Viet Nam

Lập-trình

Bằng-cấp & Chứng-chỉ

Tháng 1, 2014: Chứng-chỉ chương-trình Bảo-hiểm Hưu-trí

Tháng 6, 2012: Chứng-chỉ chương-trình Bảo-hiểm Liên-kết Đầu-tư

Tháng 3, 2011: Chứng-chỉ đào-tạo đại-lý bảo-hiểm

2001-2002: Khoá-học Quản-trị cho giám-đốc

2000-2001: Khoá-học ISO 9000

Chứng-chỉ ISO 9000 Lead Auditor

Tháng Mười năm 1999: Khoá-học quản-trị-dự-án-phần-mềm, Vietnam-Canada Information Technology Project

Tháng Sáu năm 1998: Khoá-học ILOG Solver, Singapore

Giải-pháp tối-ưu-hoá

1982 - 1987: Đại-học Bách-khoa thành-phố-Hồ-Chí-Minh, Việt-Nam

Cử-nhân kỹ-thuật-máy-tính


Giải-thưởng

Đi bộ

1982: Giải nhì Học-sinh-giỏi-Vật-lý toàn-quốc


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.