Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Giới-thiệu website LêHBội

Tổng-quát

Đây là trang-web cá-nhân của Lê Hồng Bội, nơi chia-sẻ những kiến-thức-quản-lý tài-chính-gia-đình, kinh-nghiệm sử-dụng máy-tính và vài thứ trong cuộc-sống
Đặc-biệt nhất là công-cụ tính lộ-trình-tài-chính tối-ưu cho suốt cuộc-đời. Mỗi người đều tự tính được tổng-số tài-sản cần có ở mỗi thời-điểm trong suốt cuộc-đời, và cách tích-luỹ để có số tài-sản đó.

Các nội-dung nổi-bật của website:

Nghị-lực để có dư tiền

Nghị-lực để chọn giữa sự thoả-mãn trước-mắt và lợi-ích lâu-dài.
Nghị-lực sẽ giúp bạn lập ngân-sách, kiểm-soát chi-tiêu, tích-luỹ đầu-tư lâu-dài và trở nên giàu.

Tính hiệu-quả khi đầu-tư

So-sánh hiệu-quả các vụ đầu-tư từ năm 2002 của tôi.
Hiệu-quả của việc đầu-tư được tính bằng tốc-độ tăng tài-sản chứ không phải lượng tài-sản tăng thêm.

Gửi ngân-hàng hay quỹ-đầu-tư

So-sánh lợi-nhuận của gửi tiết-kiệm và quỹ-đầu-tư.
Gửi ngân-hàng ngắn-hạn và gửi quỹ-đầu-tư dài-hạn là thích-hợp nhất.

Tự làm cloud storage server

Dùng một máy-tính cũ và yếu làm một cloud storage server cho cá-nhân hoặc nhóm ít người như gia-đình với dung-lượng-lưu-trữ tuỳ theo nhu-cầu, từ vài trăm GB trở lên đến vài TB.

Bảo-vệ tài-sản-số

Tìm-hiểu kỹ hơn về những loại tài-sản trong thời-đại số-hoá, những rủi-ro làm mất những tài-sản đó, và những cách bảo-vệ tài-khoản-ngân-hàng và tài-khoản-dịch-vụ-online, và cách chuyển-giao tài-sản-số lại cho người khác.

Tiền-mật-mã Pi

Bài MỚI: Giới-thiệu tiền-mật-mã cho mọi người: Pi.
Một loại tiền-mật-mã mà mọi người trên toàn thế-giới đều dùng được một cách dễ-dàng.


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc http://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.