Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Chữ Việt và UTF-8

Soạn lần đầu năm 2005

Các trang web ở đây được viết theo bộ chữ Unicode với cách mã hoá UTF-8. Chú ý: Rất nhiều trang web Việt Nam cũng xưng là dùng bộ chữ Unicode và UTF-8 nhưng lại dùng bộ chữ 8-bit Windows-1252 (cho các nước Tây Âu), hoặc bộ chữ 8-bit Windows-1258 (bộ chữ Việt nam trên các máy MS Windows). Lý do là vì web được soạn bằng các chương trình chạy trên Windows.
Tất nhiên là đã dùng một trong hai bộ chữ 8-bit đó thì không thể dùng cách mã hoá UTF-8, mà cách mã hoá trong các trang web trên thường là HTML entities (ví dụ: cách thiết kế phần mềm hướng). Ngoài ra, cũng có những trang web được viết theo bộ chữ Unicode nhưng mã hoá theo HTML entities.
Với cách mã hoá HTML entities này, hầu như chúng ta không thể đọc-hiểu được file html gốc. Trong khi đó với cách mã hoá UTF-8, chúng ta đọc-hiểu được dễ dàng file html gốc, và khi cần có thể sửa file html bằng vi hoặc Windows' notepad.

Các web site chữ Việt dùng đúng UTF-8: lhboi.homelinux.net, mail.google.com, mail.yahoo.com, vnoss.org, eab.com.vn, www.bidv.com.vn, www.baoviet.com.vn, www.manulife.com.vn, vietnamnet.vn, www.nld.com.vn, www.thanhnien.com.vn, tuoitre.com.vn…

Các web site chữ Việt dùng HTML entities: google.com, acb.com.vn, vnexpress.net, www.htv.com.vn

Các web site chữ Việt dùng Windows-1258: livefeeling.com/viet/index.htm

Các web site chữ Việt dùng Windows-1252: www.vietcombank.com.vn, www.vcbs.com.vn, vietnamgiapha.com, basao.com.vn, www.voh.org.vn


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.