Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Nhiệt độ suốt ngày ở Sài Gòn

Dùng máy camcorder Sony quay nhiệt kế-ẩm kế đặt ngoài trời xem nhiệt độ và độ ẩm tương đối thay đổi trong hơn 30 giờ liền từ lúc 6 giờ sáng ngày 3 Tháng Giêng 2008. Nhiệt độ tăng thì độ ẩm giảm và ngược lại.

Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ là 28℃, độ ẩm lúc đó là 53%. Sau 0 giờ, nhiệt độ ít thay đổi quanh 25℃, nhưng độ ẩm tăng nhanh từ 73% lên 80%.

YouTube

Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.