Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Conference Call

Điện thoại di động có một dịch vụ cộng thêm rất tiện cho cuộc sống và rất dễ dùng là điện thoại hội nghị (conference call).

Ví dụ khi A đang nói chuyện qua điện thoại với B và cả hai cần nghe ý kiến của C, khi đó A hoặc B nói "chờ một chút để tui kêu C tới đây", rồi bấm Hold trên điện thoại (trên màn hình cảm ứng hoặc các nút điều khiển), và bấm nút New call rồi gọi số điện thoại của C (lấy từ sổ điện thoại trong máy hoặc bấm thẳng dãy số), khi C đã trả lời rồi thì bấm Conference hoặc Merge, thế là cả ba đều nói và nghe lẫn nhau.
A, B, C có thể là người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…

Hiện nay Viettel, Mobifone và Vinaphone đều có dịch vụ conference call, không cần đăng ký trước, chỉ trả cước cho mỗi cuộc gọi đi như cuộc gọi bình thường (ai gọi người đó trả). Có thể mở hội nghị cho 50 người cùng dự, trong đó mỗi người gọi đến tối đa năm người.

Nếu có không quá sáu người dự hội nghị thì có thể để lần lượt người được gọi xong sẽ gọi thêm người nữa thành hình một chuỗi, hoặc để người gọi đầu tiên lần lượt gọi thêm mọi người vào thành hình rẽ quạt. Nếu có nhiều hơn sáu người dự hội nghị thì phải định trước thứ tự gọi để lập thành hình cây nhiều tầng.

Người dùng số điện thoại cố định hoặc của hãng di động khác (không có dịch vụ conference call) cũng có thể được gọi vào hội nghị nhưng không thể gọi thêm người vào.

Nếu không dùng conference call khi cần nói chuyện nhiều bên thì phải lặp lại lời người này đến người khác, sẽ tốn nhiều thời giờ và tốn nhiều tiền cước điện thoại hơn và còn bị tam sao thất bổn nữa. Sẽ còn lợi hơn nữa khi sắp xếp để trong hội nghị dùng nhiều cuộc gọi nội mạng nhất, ít cuộc gọi liên mạng, và đăng ký trước các gói cước di động nội mạng.

Tui đoán rằng khi sắp xếp sao cho hầu hết các cuộc gọi tạo thành hội nghị là gọi nội mạng và chỉ có một cuộc gọi sang mạng khác thì số người tham gia hội nghị có thể nhiều hơn 50 người. Ví dụ 48 người trong mạng Mobifone tham gia hội nghị rồi một người từ trong hội nghị đó gọi một người trong mạng Vinaphone, một người khác trong hội nghị gọi một người trong mạng Viettel, và mỗi người trong mỗi mạng kia lại gọi tiếp 48 người nữa, tổng cộng lên đến 146 người.
Khả năng của mạng điện thoại thì cho phép như vậy nhưng không thể tưởng tượng nổi vài chục người họp với nhau mà chỉ nghe tiếng, không thấy nhau thì điều khiển cuộc họp thế nào!

Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.