Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Cư xử khác người

Trong xã hội mà tôi đang sống, phần lớn người ta đều hành xử giống đám đông chung quanh (vậy mới tạo thành đám đông). Tạm gọi những người thường làm theo đám đông là loại thứ nhất.
Cũng có một ít người làm khác đám đông. Nhưng làm khác đám đông thì có hai kiểu: làm tốt hơn và làm xấu hơn.
rất ít người không thấy ngại ngùng khi làm việc gì tốt hơn những người khác, ví dụ như cầm rác trên tay đến khi gặp thùng rác mới bỏ vào thay vì vứt luôn xuống đường cho tiện. Tạm gọi những người không biết ngại này là loại thứ hai.
Cũng có một số người không thấy ngại, thậm chí còn hào hứng khi làm việc gì xấu hơn đám đông, ví dụ như nhổ cây ở công viên lên chơi, vượt đèn đỏ, chửi tục… Tạm gọi những người này là loại thứ ba.

Thật đáng buồn là mặc dù số người thuộc loại thứ ba ít hơn số người thuộc loại thứ nhất nhưng lại rất nhiều hơn số người thuộc loại thứ hai.
Và ở nơi nào mà số người thuộc loại thứ ba này tụ lại đủ lớn thì có khả năng lôi kéo thêm những người thuộc loại thứ nhất làm theo (vì họ thường làm theo đám đông mà). Rồi trong số người loại thứ ba đó sẽ có những người hào hứng nghĩ ra việc gì xấu hơn nữa để làm. Khi đó thảm hoạ bắt đầu, xã hội rối ren! Tình huống này rất thường gặp.

Dời từ Yahoo blog về đây.
Các bài liên quan:
* Những ý kiến khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.