Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

TK T cố định

Dùng trang tính TK-T-cố-định để chuẩn bị có một số tiền vào thời điểm đã biết trước, ví dụ có tiền cho con học đại học. Tại sao phải chuẩn bị tiền cho con học đại học? Vì chi phí học đại học lớn hơn chi phí học trung học rất nhiều, nhất là khi đi du học.

Bạn có thể tham khảo chi phí học đại học các nơi trong bảng dưới đây

Nơi học Học phí
(triệu đồng)
Sinh hoạt phí (*)
(triệu đồng)
Việt Nam 30-750 144
Singapore 400-1200 96-300
Úc 1200-3000 1500
Anh 900-3200 1200
Mỹ 1500-2200 1350
(*) gồm tiền ăn, ở, tiêu dùng

Nếu không chuẩn bị trước thì bạn không sẵn sàng để thực hiện ước mơ của con mình (và cũng là ước mơ của bạn), con bạn phải vừa học vừa làm để kiếm tiền học lên.

Cách dùng trang tính này:

Gõ số năm để dành tiền vào ô B3, đây là thời gian từ bây giờ tới lúc cần dùng tiền. Gõ số tiền hiện có vào ô B4, số tiền cần có theo thời giá hiện nay vào ô B5. Mức độ trượt giá của khoản chi này được ghi vào ô B6, ô B7 sẽ là số tiền cần có sau khi tính đến trượt giá. Ô B8 là lãi suất tiết kiệm/đầu tư. Ô B9 là trị giá các tài sản có thể biến thành tiền vào thời điểm dùng tiền trong tương lai, như là vàng, ngoại tệ, chứng khoán, nhà đất, hợp đồng bảo hiểm. Chương trình sẽ tính ra số tiền cần phải để dành mỗi tháng, kết quả ghi trong ô B10. Số tiền tiết kiệm B10 phải tăng dần theo độ trượt giá hàng năm để chống lại lạm phát lối sống.

Ô B12 sẽ cho biết bạn cần có ngay bao nhiêu tiền vào lúc này để sinh ra số tiền B5 với lãi suất B8.

trở về trang Kế hoạch tài chính
Mọi ý kiến thảo luận xin ghi vào các trang: Twitter hoặc Facebook

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.