Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Nhiệt độ CPU Pentium 4

Pentium 4 chạy Fedora Core 3 có thể thay đổi tốc độ với governor userspace và daemon cpuspeed. Configure kernel với CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=y để build driver, CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE=y và CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y để chọn governor. Khi ít việc, tốc độ CPU giảm dần xuống còn 1/8 tốc độ tối đa. Ngay khi có việc, tốc độ CPU tăng dần đến mức tối đa. Tốc độ CPU thay đổi sẽ ảnh hưởng đến công suất tiêu thụ của CPU và làm thay đổi nhiệt độ CPU.

Thí nghiệm:
Máy P4 2,6GHz. Dùng lm_sensors để đọc tốc độ quạt CPU, nhiệt độ máy và nhiệt độ CPU; nhiệt độ CPU có thể không chính xác lắm vì không biết công thức đúng của mainboard này để đổi từ giá trị đọc được từ chip.
Nhiệt độ trong phòng khoảng 31℃.
Mới mở máy lên, máy: 34℃, CPU: 46℃, quạt CPU: 3150RPM.
Cho chạy chương trình video encode, sau 8 phút, máy: 36℃, CPU: 63,6℃, quạt CPU: 3590RPM.
Ngừng chương trình video encode, sau 1 phút, nhiệt độ trở về tình trạng ban đầu.
Quạt CPU đang dùng là loại bán kèm với CPU Intel. Quạt này có sensor đo nhiệt độ không khí để tự thay đổi tốc độ.
Có loại quạt đắt tiền hơn thì có thể thay đổi tốc độ qua PWM (Pulse Width Modulation) từ motherboard, thậm chí có thể cho quạt ngừng hẳn nếu thấy CPU đủ nguội.

Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.