Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Tiền và Máu

Viết lần đầu trong Tháng Sáu, 2014

Nhiều người vẫn thường ví Tiền như Máu, khi thiếu tiền thì than rằng khô máu. Ví như vậy cũng đúng ở nhiều điểm.
Tiền cần thiết cho cuộc sống cũng như Máu cần thiết cho cơ thể sống. Thiếu tiền thì cuộc sống chật vật, thiếu máu thì cơ thể sống yếu ớt.
Hôm qua, khi đi hiến máu, tôi còn thấy một điểm tương tự giữa tiền và máu. Các tế bào máu trong cơ thể sẽ già và chết đi sau 80-120 ngày, nếu chúng ta không rút một phần máu ra gửi vào ngân hàng máu thì một phần máu trong cơ thể cũng bị mất đi một cách tự nhiên. Khi gửi máu vào ngân hàng máu, người gửi nhận được một giấy chứng nhận, khi cơ thể cần được thêm máu thì có thể nhận lại lượng máu đã gửi. Cũng có thể người gửi không bao giờ cần nhận lại máu, không ai mong có lúc phải nằm bệnh viện để được truyền thêm máu vào người nhưng không ai biết chắc chắn là mình sẽ không bao giờ cần được truyền máu.
Tương tự như các tế bào máu, một phần tiền của bạn có thể mất đi mà không đem lại lợi ích đáng kể. Thay vì để mất đi như vậy bạn có thể gửi tiền vào một chỗ khác để sau này dùng. Ví dụ những cách để bớt mất tiền: nấu ăn ở nhà thay vì ăn tiệm, dùng hàng Việt Nam thay vì dùng hàng ngoại.
Một điểm tương tự khác giữa tiền và máu là bạn không thể biết chắc chắn sau này bạn cần bao nhiêu tiền. Hôm nay bạn có dư tiền, nhưng ngày mai có những việc xảy ra khiến bạn cần thêm rất nhiều tiền.
Mỗi lần rút ra một ít máu, từ từ sẽ được một lượng lớn, lớn gấp nhiều lần lượng máu trong cơ thể. Cũng như mỗi ngày để dành một ít tiền sẽ có một số tiền lớn gấp nhiều lần lương tháng.
Điểm khác nhau giữa tiền và máu: khi lấy tiền ra khỏi túi để gửi đi đầu tư một cách an toàn, bạn chắc chắn sẽ nhận lại được cả gốc và lãi, nếu không cần dùng thì cũng có thể để cho người thân dùng.

Các bài liên quan:
* Những ý kiến khác
Mọi ý kiến bình luận xin ghi vào trang Facebook hoặc Twitter.

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.