Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục





So-sánh các OTT app dùng để liên-lạc trên smartphone

Khi dùng smartphone, chúng-ta có rất nhiều công-cụ để liên-lạc với chi-phí thấp. Bảng dưới đây so-sánh chức-năng liên-lạc của các công-cụ đó.

text voice videodùng trên web
nhómgửi file nhómlời nhắn
WhatsApp
Hangout
Messenger
Zalo
Viber
RCS
2G phone

Chức-năng gửi lời-nhắn bằng giọng-nói của Viber, WhatsApp, Zalo và điện-thoại di-động rất tiện. Khi bạn gọi ai-đó mà họ không trả-lời thì bạn để lại lời-nhắn bằng giọng-nói để họ biết bạn cần nói về việc gì. Nhắn bằng giọng-nói tiện hơn so với nhắn bằng chữ.
Tuy-nhiên, người Việt-Nam vẫn chưa quen với việc gửi và nghe lời-nhắn bằng giọng-nói. Các thuê-bao điện-thoại di-động đã được tự-động dùng dịch-vụ hộp-thư-thoại để nhận lời-nhắn nhưng rất nhiều người lúng-túng khi nghe nhắc để lại lời-nhắn và không để lại gì hết. Vì không biết dùng dịch-vụ tiện-ích đó, họ quay lại trách công-ty điện-thoại di-động đã bày ra dịch-vụ đó để làm cho họ tốn-tiền khi gọi mà không gặp người-cần-gặp 😢.
Không những không quen để lại lời-nhắn, người Việt-Nam cũng không quen nghe lời-nhắn, tôi đã nhiều lần gửi lời-nhắn bằng giọng-nói nhưng rất ít khi được người-nhận hồi-đáp.

Điều đó cho thấy người-dùng cần biết cách dùng các công-cụ cho hiệu-quả.
Khi tôi dùng điện-thoại di-động gọi một người lạ mà không được trả-lời (rất thường bị như vậy) thì tôi sẽ gửi một lời-nhắn text với nội-dung "tự giới-thiệu tôi là ai, tôi gọi về việc gì". Sau khi gửi lời-nhắn thì tôi chờ khoảng một ngày để họ kịp xem lời-nhắn rồi mới gọi lại.
Đối-với người đã quen-biết thì tôi cũng làm như vậy nhưng lời-nhắn sẽ ngắn hơn vì không cần giới-thiệu tôi là ai.
Khi dùng lời-nhắn text thì tôi chú-ý viết cho ngắn-gọn và rõ-ràng. Ngắn-gọn để tôi đỡ tốn thời-gian gõ chữ trên máy điện-thoại, rõ-ràng để người-đọc đỡ tốn thời-gian đoán ý trong lời-nhắn. Và tôi cũng bớt phần chào-hỏi khi dùng lời-nhắn text hoặc lời-nhắn bằng giọng-nói, khi dùng lời-nhắn phải tận-dụng từng lần nhắn vì tôi không-thể biết khi nào mới có hồi-đáp, chỉ khi nào trao-đổi trực-tiếp bằng giọng-nói thì mới có thời-gian chào-hỏi đầy-đủ. Thử tưởng-tượng một cuộc trao-đổi qua-lại lời-nhắn text giữa hai người bận-rộn A và B như sau:

  • A: Hi, chào B! Khoẻ không?
  • Mười lăm phút sau, B: Hi, chào A! Tao khoẻ. Mày khoẻ không?
  • Mười lăm phút sau, A: Khoẻ. Hồi nãy tao tính hỏi mày chuyện gì mà giờ quên rồi.
  • Mười lăm phút sau, B: Vậy hả?
  • Mười lăm phút sau, A: Thôi, bye!
  • Mười lăm phút sau, B: Bye!
A và B là hai người bận-rộn nhưng họ bận xem Facebook hoặc bận chat với người khác chứ không phải bận việc làm-ăn. Người-làm-ăn không liên-lạc theo cách kém hiệu-quả như vậy.
Các bài liên-quan:
* Những kinh-nghiệm khác

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.