Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Cách-dùng app Pi Network

Viết lần đầu trong Tháng-Giêng, 2023.

Dàn bài

Các vai-trò của bạn trong Pi Network
Các chức-năng của app Pi Network
Cài app
Tạo tài-khoản
Xác-minh tài-khoản
Làm đại-sứ
Làm cộng-tác-viên
Khoá Pi để tăng tiền-thưởng
Xem chi-tiết tốc-độ tiền-thưởng
Trò-chuyện
Chuẩn-bị vào Mainnet

Bạn dùng app Pi Network trên smartphone để nhận tiền-điện-tử mỗi-ngày. Mỗi-ngày bạn phải mở app để bấm nút bắt-đầu một chu-kỳ tính tiền mới. Chu-kỳ sẽ chấm-dứt sau 24 giờ và bạn cần bấm nút tiếp. Trong chu-kỳ 24 giờ đó, app không làm gì, mọi việc tính tiền-thưởng được làm trong server của Pi Network nên smartphone của bạn không cần mạnh, không cần nhiều bộ-nhớ, ít hao pin, ít hao lưu-lượng data.

Các vai-trò của bạn trong Pi Network

Bạn có-thể đóng từ một đến ba vai-trò trong Pi Network. Với mỗi vai-trò bạn nhận được một khoản tiền-thưởng trên từng giây trong mỗi chu-kỳ.

Pioneer—người-tiên-phong

Khi bạn tạo tài-khoản trong Pi Network, bạn trở-thành người-tiên-phong—người-đi-đầu. Pioneer là những người đi-đầu tham-gia mạng-lưới tiền-điện-tử Pi khi nó chưa hoàn-thành. Pioneer được thưởng tiền-điện-tử Pi mỗi ngày theo một mức-căn-bản. Mức-căn-bản sẽ giảm dần khi số người tham-gia tăng lên. Hiện-nay—Tháng Giêng năm 2023—mức-căn-bản là 0,0139974 π mỗi giờ, tức-là 0,336 π mỗi ngày. Giả-sử vào năm 2025 mỗi π tương-đương 100 USD thì hôm-nay mỗi pioneer được thưởng 33,6 USD mỗi ngày.

Contributor—cộng-tác-viên

Bạn cho Pi Network biết một danh-sách những tài-khoản pioneer mà bạn biết người chủ tài-khoản và tin người đó. Danh-sách đó gọi là Security Circle—vòng-tròn-bảo-mật. Những người đó có-thể là người mà bạn mời vào Pi Network, hoặc là người trong danh-bạ của bạn. App Pi Network sẽ cho bạn biết những người nào trong danh-bạ của bạn đang là pioneer.
Với mỗi pioneer trong vòng-tròn-bảo-mật, bạn được thưởng thêm 20% mức-căn-bản. Bạn nên tạo vòng-tròn-bảo-mật có ít nhất năm pioneer để được thưởng đến mức tối-đa 100% mức-căn-bản, tức là bạn được thưởng đến 0,672 π mỗi ngày.

Ambassasor—đại-sứ

Khi bạn giới-thiệu thêm người tham-gia Pi Network và chỉ cho họ dùng tên-tài-khoản của bạn khi tạo tài-khoản của họ thì bạn trở-thành đại-sứ và bạn được thưởng thêm 25% mức-căn-bản khi bạn và người đó cùng đang trong chu-kỳ.
Bạn, người giới-thiệu bạn và những người được bạn giới-thiệu gộp lại thành một nhóm-giới-thiệu. Khi một người trong nhóm-giới-thiệu hết chu-kỳ thì bạn không được thưởng, vì vậy bạn nên nhắc những người cùng nhóm-giới-thiệu khi thấy chu-kỳ của họ đã hết. Bạn mời càng nhiều người thì tiền-thưởng này càng nhiều thêm theo tỷ-lệ, không có hạn-chế như tiền-thưởng cộng-tác-viên.

Node

Bạn dùng một máy-tính để chạy Pi Node, bạn sẽ được thưởng thêm số tiền tỷ-lệ với thời-gian chạy Node.

Các chức-năng của app Pi Network

Chức-năng chính của app Pi Network là nhận tiền-điện-tử mỗi-ngày, ngoài ra app còn có các chức-năng khác. Để dùng được các chức-năng đó thì trước hết bạn hãy cài app Pi Network và tạo tài-khoản.

Cách cài app Pi Network

Bạn hãy dùng smartphone mở trang web của Pi Network để cài app.
Sau khi cài app xong, bạn mở app sẽ thấy màn hình giống như hình sau.

Nếu bạn đã có tài-khoản Pi thì hãy login vào để bắt-đầu dùng app. Bạn hãy chọn Continue with phone number, chọn Quốc gia, gõ số-điện-thoại của bạn vào rồi bấm GỬI. Tiếp-theo là gõ mật-khẩu rồi bấm GỬI.
Nếu bạn lỡ quên mật-khẩu thì bấm vào Quên mật khẩu, rồi bấm KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN trong màn-hình tiếp-theo.
Nếu bạn chưa có tài-khoản Pi thì bạn tạo tài-khoản theo hướng dẫn dưới đây.

Tạo tài-khoản Pi

Trong màn-hình trên, bạn bắt đầu tạo tài-khoản. Pi Network cần một cách liên-lạc để kiểm-tra sơ rằng bạn là một người, không phải là một phần-mềm tạo hàng-loạt tài-khoản. Bạn có-thể chọn dùng tài-khoản Facebook hoặc số-điện-thoại-di-động của bạn để liên-lạc với Pi Network. Tôi khuyên bạn dùng số-điện-thoại-di-động, đừng dùng tài-khoản Facebook vì bạn có-thể giữ số-điện-thoại-di-động chắc hơn giữ tài-khoản Facebook. Bạn hãy giữ số-điện-thoại-di-động của bạn thật chắc: đăng-ký số căn-cước-công-dân của bạn với công-ty điện-thoại-di-động, thường-xuyên nạp tiền vào tài-khoản hoặc thanh-toán cước đúng-hạn để không bị mất số.
Vậy bạn hãy bấm vào Continue with phone number để sang màn hình tiếp-theo.

Bạn chọn Vietnam trong danh-sách Country rồi gõ số-điện-thoại-di-động của bạn vào, bạn đừng gõ số 0 đầu-tiên. Bạn hãy xem lại để chắc-chắn rằng số-điện-thoại-di-động đã đúng rồi bấm Submit.
Dòng chữ bên dưới chữ Submit nhắc rằng bạn cần phải chứng-minh rằng bạn sở hữu số-điện-thoại-di-động trên. Bạn sẽ làm việc-chứng-minh đó sau khi tạo-tài-khoản.

Sau khi bấm Submit, bạn sẽ tiếp-tục chọn mật-khẩu trong màn-hình tiếp-theo. Bạn hãy chọn một mật-khẩu dài từ tám chữ-cái hoặc con-số trở lên, trong đó phải có con-số, chữ-thường và chữ-hoa. Bạn gõ mật-khẩu trong hai ô. Trước khi bấm Submit, bạn hãy ghi lại mật-khẩu này để tránh bị quên, cách tốt nhất là ghi trong file KeePass.

Sau khi bấm Submit, bạn sẽ tiếp-tục nhập thêm chi-tiết cho tài-khoản Pi của bạn, gồm có tên lót và tên riêng (không có dấu) trong ô đầu-tiên First Name, họ trong ô thứ hai Last Name. Bạn chú-ý rằng tên người Việt thường có hơn hai chữ nhưng ở đây chỉ có hai ô, Vì-vậy bạn nhập một chữ của họ trong ô Last Name và tất-cả những chữ còn lại trong ô First Name.
Mặc dù phải gõ tên thật vào app Pi, bạn có-thể giữ cho app Pi không hiện tên thật của bạn cho người khác thấy mà chỉ hiện tên-tài-khoản. Việc này sẽ được làm sau.

Bạn chọn một tên-tài-khoản để gõ vào ô thứ ba Choose your username. Tên-tài-khoản dài từ 4 tới 20 chữ-cái và con-số.
Bạn bấm Submit để tiếp-tục. Bạn có-thể gặp trường-hợp tên-tài-khoản mà bạn vừa chọn đã bị người-khác chọn rồi, khi đó bạn sẽ quay lại màn-hình này để chọn tên-tài-khoản khác. Bạn nên thêm số năm-sinh hoặc một phần số-điện-thoại vào tên-tài-khoản để đỡ bị trùng. Sau khi tên-tài-khoản đã được chấp-nhận, bạn nhớ ghi nó lại cùng với mật-khẩu đã ghi ở trên.
Màn-hình tiếp-theo là để kiểm-tra thêm một lần nữa rằng bạn là một người, không phải là một phần-mềm. Bạn sẽ phải chọn những ô vuông có chứa hình liên-quan đến đối-tượng được nêu ra. Sau khi đã chọn đúng và bấm Xác minh (bạn có-thể phải xác-minh hai lần), bạn sẽ thấy màn-hình tiếp-theo

Bạn hãy gõ tên-tài-khoản của người giới-thiệu Pi network cho bạn vào ô Invitation code. Nếu bạn chưa có người-giới-thiệu thì hãy gõ tên-tài-khoản của tôi ở cuối bài này vào. Nếu bạn đang giới-thiệu người thân/quen thì hãy nhắc họ gõ tên-tài-khoản của bạn vào.
Sau khi bấm Submit thì app Pi Network sẽ cho bạn xem lại tên và họ của bạn. Nếu bạn thấy chưa đúng thì hãy bấm Edit để sửa lại (bạn vẫn còn cơ-hội để sửa trong vòng 14 ngày sau khi tạo tài-khoản), nếu đã đúng thì bấm Submit.
Sau khi Submit thì tài-khoản Pi của bạn được tạo. Bạn sẽ thấy màn-hình để nhập địa-chỉ e-mail của bạn. Địa-chỉ e-mail được dùng như một cách để lấy lại tài-khoản khi bạn quên mật-khẩu. Bạn hãy gõ địa-chỉ e-mail của bạn vào hai ô rồi bấm Submit.

Màn-hình tiếp-theo hướng-dẫn bạn cách bắt-đầu một chu-kỳ 24 giờ của tài-khoản Pi này và những chức-năng khác của app.

Từ bây-giờ bạn mở app Pi Network mỗi ngày để bắt-đầu chu-kỳ nhận tiền-thưởng tiếp-theo.

Bạn cần xác-minh tài-khoản để tài-khoản được hợp-lệ và được bảo-vệ.

Chú-ý: tài-khoản Pi này là nơi để ghi tiền-thưởng của bạn. Tiền-thưởng trong tài-khoản này chưa dùng để trao-đổi lấy hàng-hoá, dịch-vụ được. Tiền-thưởng phải được chuyển—migrate vào ví—wallet trong mainnet blockchain của Pi Network rồi mới trao-đổi được. Tiền-thưởng sẽ được chuyển dần vào ví trong nhiều đợt sau khi bạn đã qua bước KYC—xác-thực danh-tính.

Xác-minh tài-khoản

Để xác-minh tài-khoản, bạn chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Hồ sơ trong menu mới hiện ra.

Trong màn-hình Hồ sơ, bạn kéo đến phần Xác minh tài khoản.

Xác-minh với số-điện-thoại

Bạn cần xác-minh số-điện-thoại của mình để sau này nhận được số Pi đã thưởng cho bạn.

Bạn hãy bấm vào chữ XÁC MINH bên phải dòng chữ Xác minh với số điện thoại.

Bạn bấm vào chữ BẮT ĐẦU màu xanh-lá để gửi một tin-nhắn SMS đến số-điện-thoại của Pi Network ở nước ngoài (Mỹ, Anh, Israel…). Phí gửi tin-nhắn SMS này khoảng hai ngàn đồng.

Bạn cũng nên xác-minh địa-chỉ e-mail để có-thể lấy lại tài-khoản khi bạn quên mật-khẩu.

Cũng trong màn-hình hồ-sơ này, bạn có-thể chọn giấu tên thật đối-với những người cùng nhóm-giới-thiệu bằng cách chọn dòng Ẩn tên thật.

Làm đại-sứ

Bạn hãy mời thêm người quen tham-gia Pi để mỗi-ngày bạn được thưởng nhiều hơn.
Cách dễ nhất là mời khi gặp trực-tiếp, chỉ họ cách cài app, tạo tài-khoản như trên, và nhớ nhắc họ dùng tên-tài-khoản của bạn làm mã-giới-thiệu.
Bạn có-thể gửi trang web này cho người quen để họ tự cài app, tạo tài-khoản, và cũng nhớ nhắc họ dùng tên-tài-khoản của bạn làm mã-giới-thiệu.

Tiền-thưởng của bạn sẽ được cộng thêm trong mỗi giây người mà bạn giới-thiệu trong chu-kỳ. Vì-vậy bạn hãy thường-xuyên xem nhóm-giới-thiệu để thấy những người đang hết chu-kỳ và nhắc họ bắt-đầu chu-kỳ mới. Bạn có-thể nhắc bằng cách nhắn-tin, gọi-điện-thoại.
Bạn chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Nhóm giới thiệu trong menu mới hiện ra. Những người không có dấu màu xanh-lá trong màn-hình Nhóm Giới thiệu là đang hết chu-kỳ.

Làm cộng-tác-viên

Sau ba chu-kỳ đầu-tiên, bạn có-thể làm cộng-tác-viên: tạo vòng-tròn-bảo-mật.
Bạn chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Các vai trò trong menu mới hiện ra.

Bạn hãy bấm vào chữ BẮT ĐẦU cạnh chữ Cộng tác viên. Trong màn-hình mới, bạn chọn thêm người giới thiệu, chọn THÊM TỪ NHÓM CỦA BẠN, THÊM TỪ DANH BẠ.

Bạn hãy thêm ít nhất năm người bạn biết và tin vào vòng-tròn-bảo-mật. Tiền-thưởng của bạn sẽ được tăng gấp đôi vào chu-kỳ kế-tiếp.

Khoá Pi để tăng tiền-thưởng

Việc khoá Pi gần giống như việc gửi tiết-kiệm có kỳ-hạn.
Điểm giống nhau giữa hai việc là bạn không dùng được số Pi trong một thời-gian đã chọn và bạn sẽ có nhiều Pi hơn so với khi không khoá.
Điểm khác nhau giữa hai việc là cách tính số Pi có thêm đó: khi bạn khoá Pi thì bạn được tăng mức tiền-thưởng mỗi ngày, mức tăng tỷ-lệ với thời-gian khoá, lượng Pi bị khoá, và số chu-kỳ đã qua của tài-khoản của bạn. Sau mỗi chu-kỳ thì tiền-thưởng tăng thêm một chút.

Để chọn khoá Pi, bạn hãy chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Mainnet trong menu mới hiện ra.

Trong màn-hình mới, bạn chọn Thiết lập tỷ lệ khoá.

Bạn hãy thử chọn các Tỷ lệ khoá và Thời gian khoá để xem mức tăng tốc-độ khai thác. Khi đã chọn được mức tăng vừa ý thì bạn bấm vào CAM KẾT.

Xem chi-tiết tốc-độ tiền-thưởng

Để xem chi-tiết tốc-độ tiền-thưởng, bạn hãy chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Khai thác Pi trong menu mới hiện ra.

Trong màn-hình này, bạn sẽ xem được tốc-độ tiền-thưởng mỗi giờ, bao nhiêu phần-trăm tiền-thưởng thêm từ vòng-tròn-bảo-mật, từ nhóm-giới-thiệu, từ việc khoá Pi. Bạn còn nhận được tiền-thưởng từ việc dùng app Pi Browser và việc chạy Pi Node.

Trò-chuyện

Trong app Pin Network có nhiều phòng chat cho các nội-dung khác nhau liên-quan đến Pi. Bạn có-thể vào phòng chat để xem, hỏi, đáp các chi-tiết.
Hãy nhớ tôn-trọng nội-quy phòng chat.

Chuẩn-bị vào Mainnet

Để được dùng Pi trong mainnet wallet bạn phải trải qua tám bước. Để làm các bước đó, bạn hãy chọn dấu ở góc trên bên trái màn-hình, rồi chọn tiếp Mainnet trong menu mới hiện ra. Trong màn hình mới, bạn chọn Danh mục Mainnet.

Trong màn-hình trên, bạn lần-lượt làm các bước từ 1 đến 4, bước nào đã làm xong sẽ đổi sang màu xanh. Đến bước thứ 5 thì bạn phải chờ được mời KYC. Mỗi ngày có hàng chục ngàn người-tiên-phong được chọn một cách ngẫu-nhiên từ hàng chục triệu người để được làm bước 5.

Khi bạn được mời làm bước 5 thì app sẽ báo cho bạn biết ngay khi bắt đầu một chu-kỳ mới. Bạn sẽ dùng app Pi Browser để làm bước KYC này. Bạn cần có căn-cước-công-dân hoặc passport có in hình mặt bạn thật rõ. Căn-cước-công-dân của tôi in hình không rõ nên tôi phải dùng passport.

Nếu bạn cần có mã-giới-thiệu khi tạo tài-khoản Pi thì dùng tên-tài-khoản của tôi là LEHBOI.

Tài-liệu tham-khảo:
* Pi Network White Paper
* Pi Network Community Wiki
* Reddit Pi Network
* Hướng-dẫn cài Pi Node
Các bài liên quan:
* Những kinh nghiệm khác
Mọi ý-kiến thảo-luận xin ghi vào các trang: Facebook

Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.