Giới-thiệu

Thân-thế
Thành-tích
Privacy Policy

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính gia-đình

Đầu-tư-cổ-phiếu

Các loại bảo-hiểm

Câu-chuyện

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Chữ-Việt

Linh tinh

Ý kiến

Danh mục

Download
Mục lục

Vài số liệu thống kê về quỹ hưu trí tự nguyện ở Mỹ

Người Mỹ khi về già được chính phủ cấp tiền Social Security. Người đã đi làm, đóng thuế lâu năm hơn thì được tiền Social Security cao hơn. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn được khuyến khích tự để dành thêm tiền cho tuổi già theo điều 401(k) của luật thu nhập. Người lãnh lương ở Mỹ tự quyết định sẽ trích bao nhiêu tiền từ lương hàng tháng để chuyển vào tài khoản 401(k), các chủ công ty cũng thưởng thêm một phần vào tài khoản của nhân viên.

Tiền gửi vào tài khoản 401(k) không phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp cho tới khi chủ tài khoản rút tiền ra dùng khi về hưu. Tiền trong tài khoản 401(k) được một công ty quản lý quỹ đầu tư sinh lời theo nhiều cách (trái phiếu, cổ phiếu…), chủ tài khoản có thể chọn trong các cách đầu tư đó. (Từ Tháng Mười Hai năm 2013, ở Việt Nam cũng đã có các quỹ hưu trí tự nguyện theo kiểu này.)

Dưới đây là vài số liệu thống kê về quỹ 401(k) trích từ báo cáo của hai công ty quản lý quỹ Vanguard và Fidelity. (trích dịch từ Is your 401(k) keeping up with the Joneses?)

Trung bình cộng của số dư của mọi tài khoản 401(k) là 89.300 USD (Fidelity) và 101.650 USD (Vanguard), nhưng số dư của tài khoản ở mức giữa (cao hơn một nửa số các tài khoản và thấp hơn một nửa số các tài khoản còn lại) thì chỉ có 31.396 USD. Nguyên nhân của sự chênh lệch trên là một số ít các tài khoản có số dư lớn, các tài khoản đó thuộc về những người có thu nhập cao, làm lâu năm và ít đổi chỗ làm. (Ít đổi chỗ làm thì nhận được nhiều tiền thưởng từ chủ doanh nghiệp hơn.)

Tài khoản của những người sắp về hưu thì lớn hơn số trung bình nhiều: trung bình cộng của các tài khoản của những người trên 55 tuổi ở Fidelity là 165.200 USD và trung bình cộng của các tài khoản của những người từ 55 đến 64 tuổi ở Vanguard là 180.771 USD. Ngoài tài khoản 401(k) ra, người Mỹ thường có thêm các tài sản khác cho hưu trí như tài khoản IRA, nhà đất… Trung bình cộng của tổng số dư tài khoản 401(k) và IRA của nhóm người trên 55 tuổi ở Fidelity là 261.400 USD.

Một số người có tài khoản hưu trên một triệu USD. Tuổi trung bình của các triệu phú hưu trí đó là 59, trung bình thu nhập hàng năm của họ không quá 150.000 USD, họ gửi 14% thu nhập vào quỹ hưu trí và được chủ công ty thưởng thêm 5% thu nhập, họ làm việc cho một chủ hơn 30 năm. (Các bạn đã thấy hai yếu tố để trở thành triệu phú hưu trí chưa? Đó là: tiết kiệm và làm lâu năm cho công ty có chính sách thưởng hưu trí. Chính sách thưởng hưu trí đem lại lợi ích cho cả nhân viên và chủ công ty: nhân viên có nhiều tiền hưu trí hơn, chủ công ty có nhiều nhân viên trung thành nên đỡ tốn chi phí huấn luyện nhân viên mới. Sau gần một năm ra đời chính sách hưu trí tự nguyện, vẫn chưa có doanh nghiệp nào ở Việt Nam thực hiện việc thưởng hưu trí cho nhân viên 😞)

Tỉ lệ tiết kiệm trên thu nhập trung bình là 8% ở Fidelity và 7% ở Vanguard.
Sẽ rất khó sống khi về hưu sau 60 tuổi nếu tỉ lệ tiết kiệm gửi vào quỹ hưu trí thấp hơn 10% thu nhập. Có một tin mừng là hầu hết các công ty đều có thưởng thêm vào khoản tiết kiệm hưu trí nên tỉ lệ tiết kiệm trên thu nhập tăng lên, ở Fidelity là 12,3% và ở Vanguard là 10,2%.
(Đó là mức tiết kiệm trung bình của xã hội Mỹ, mỗi người có cách sống khác nhau sẽ cần có mức tiết kiệm khác nhau. Để biết mức tiết kiệm cần có của chính mình thì dùng bảng tính KHTC.)

Tỉ lệ phân bố tiền đầu tư
Những người từ 45 tuổi trở xuống để 85% tiền hưu trí vào cổ phiếu, trong khi những người từ 65 tuổi trở lên để 50% vào cổ phiếu. Những người có số dư từ một triệu USD trở lên để tới 75% vào cổ phiếu. Đối với những người sắp về hưu mà để nhiều tiền vào cổ phiếu như vậy có quá cao không? Nên nhớ rằng người ta có thể sống hơn 90 tuổi, nghĩa là chưa dùng hết tiền hưu trong vài chục năm (thì để trong cổ phiếu vẫn có lợi).

Người Mỹ đã để dành như vậy, người Việt Nam càng phải để dành nhiều hơn vì tiền lương hưu rất thấp hoặc không có lương hưu. Bạn hãy tính xem tổng tài sản của gia đình có tăng nhanh như hình trong trang sau không. Tài sản của gia đình không cần tính bằng USD hay cây vàng mà tính gấp bao nhiêu lần chi tiêu hàng tháng. Chỉ cần sắp xếp lại cho chi tiêu gia đình giảm một chút là tài sản sẽ tăng lên ngay.


Trang-web này được áp-dụng Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Bạn được phép chép lại trang-web này, với điều-kiện không được thay-đổi nội-dung và không dùng cho mục-đích thu-lợi và ghi rõ nguồn-gốc https://LeHBoi.github.io. Điều kiện trên cũng áp dụng với domain name trước đây của website này là LHBOI.NAME.VN.